W dniach 23-24 września 2011 w gościnnym Suścu na Roztoczu odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Oddziałowa NSZZ FSG w Chełmie. Kilka dni wcześniej na posiedzeniu Zarządu Oddziałowego rezygnację z funkcji Przewodniczącego złożył kolega Ryszard SUDUŁ. Udział w Konferencji wzięło 45 delegatek i delegatów z wszystkich organizacji terenowych działających przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Obradom gościnnie przyglądał się, a także służył radą, Przewodniczący KKW – kol. Mariusz TYL. Ponadto po burzliwych obradach, w drugiej części Konferencji mieliśmy zaszczyt gościć : Komendanta NOSG w Chełmie – gen. bryg. SG Jarosława FRĄCZYKA, Komendantów Placówek SG : z Łaszczowa – ppłk SG Mariusza ZIEMBIŃSKIEGO, z Kryłowa – mjr SG Marka WRONĘ oraz z Horodła – kpt. SG Dariusza ŁOPOCKIEGO. Gościliśmy także członków Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku oraz członków NSZZ Policjantów z Lublina. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele firm ubezpieczeniowych współpracujących z naszą organizacją związkową : EKU, Allianz, Compensa, Generali, HDI, PZU. Najważniejszym punktem obrad były wybory uzupełniające do Zarządu Oddziałowego. Delegaci w tajnym głosowani zdecydowali : Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie został kol. Andrzej STANIEC. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani : kol. Bogusław KUDELSKI (PSG Hrebenne), kol. Lech SKIBICKI (NOSG Chełm), kol. Grzegorz JURAK (NOSG Chełm). Końcowym akordem wyborów było uzupełnienie składu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu poparcie zyskali : kol. Mariusz SKORNIEWSKI (PSG Łaszczów) i kol. Ireneusz KOZIEJ (PSG Dorohusk). Po zakończonych wyborach odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla NSZZ FSG” oraz „XX-lecia NSZZ FSG”. Na koniec podziękowaliśmy za dotychczasową pracę na rzecz związków ustępującemu z funkcji Przewodniczącego NSZZ FSG w Chełmie, kol. ppłk SG dr Ryszardowi SUDUŁOWI. Pożegnaliśmy także Przewodniczącą Terenowej Organizacji NSZZ FSG w Dorohusku, kol. Sylwię ŁOZĘ, która przeniosła się do Wrocławia i tam dale będzie pełnić służbę w PSG Wrocław-Strachowice. Sylwia dała się poznać jako wspaniała koleżanka, służąca radą i pomocą. Za dotychczasową pracę na rzecz związków zawodowych należą się jej ogromne podziękowania. Po zakończonych obradach, wszyscy delegaci i zaproszeni goście spotkali się przy tradycyjnym grillu. Tam również trwały dyskusje do późnych godzin nocnych. Następnego dnia po wspólnym śniadaniu wszyscy udali się do macierzystych jednostek.