Stworzenie w ramach Wspólnot Europejskich możliwości do rozwinięcia się tzw. czterech swobód: swobody przepływu kapitału, osób, towarów i usług, zmusiło równocześnie państwa członkowskie UE do baczniejszego przyjrzenia się granicom zewnętrznym. Zjednoczona Europa musiała prowadzić szereg działań, aby uchronić swoje terytorium przed działaniem grup terrorystycznych czy nielegalną imigracją. Realizacja tych założeń wyznaczyła Unii Europejskiej potrzebę skutecznej działalności w zakresie kontroli granic zewnętrznych przez przeszkolonych specjalistów. Niewątpliwie jedną z ważniejszych ról w realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE spełnia Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspomniani specjaliści – funkcjonariusze Straży Granicznej RP wypełniają skutecznie powierzone zadania ochrony zewnętrznych granic UE pełniąc jednocześnie ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Straż Graniczna została włączona w ochronę szlaków komunikacyjnych, wspiera coraz częściej działania prewencyjne Policji, stała się ważnym filarem systemu odpowiadającego za realizację polityki migracyjnej naszego Państwa. Postawione przed Strażą Graniczną nowe zadania uzyskują bardzo dobre oceny, wyrażane przez ekspertów UE, a także Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (patrz: ostatnia odprawa roczna kadry kierowniczej w KG Straży Granicznej).

Niewątpliwie wszystkie przytaczane powyżej opinie prowadzą do jednoznacznych wniosków – dobrze wykonywane zadania służbowe, świetni fachowcy, bezpieczne granice – realizuje to świetnie funkcjonująca instytucja, zapewniająca bezpieczeństwo wewnętrzne RP i szczelne granice zewnętrzne UE. Możemy w takim momencie zadać sobie pytanie, czy właściwie wykonana i wychwalana przez wszystkich realizacja zadań przechodzi wymiernie w godną zapłatę, równą a przynajmniej zbliżoną do ich kolegów wykonujących takie same zadania w EU.

Niestety oczekiwania wysokiej klasy specjalistów, równie wysoko ocenianych, nie mają wymiernego odzwierciedlenia w gratyfikacji finansowej, którą dostaje przeciętny funkcjonariusz Straży Granicznej w RP.

Refleksja – dlaczego o tym wspomniano we wstępie, skoro w dalszej części znajdzie się opis działalności związkowej na rzecz społeczności Straży Granicznej. Jest to kontynuacja upominania się o prawa funkcjonariuszy, do godnej zapłaty za codzienny trud służby, która m.in. zapewni funkcjonariuszom możliwość wypoczynku i regeneracji sił po ciężkiej służbie, określonej m.in. w tekście naszego ślubowania: „wypełniać obowiązki nawet z narażeniem życia”. Jaka jest praktyka, niestety przykra, brak waloryzacji naszych świadczeń w bieżącym roku a możliwość wypoczynku w roku 2009, pracodawca zagwarantował nam w styczniu 2010 roku /wypłata dopłaty do wypoczynku/.

Przypominamy jeszcze raz słowa zapisane w naszym ostatnim kwartalniku „Na naszej rubieży” – czy funkcjonariusz oddany służbie, narażający swoje zdrowie, często i życie powinien tylko sam zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Odpowiedz przychodzi praktycznie natychmiast, prawie wszyscy pozostajemy zdani na siebie, musimy tworzyć pomysł własnej formy regeneracji sił, w wielu przypadkach, niestety nie zawsze efektywnej, niegwarantującej możliwości powrotu do służby wypoczętym i sprawnym fizycznie. Będziemy przypominać te słowa w trosce o naszych funkcjonariuszy, którzy w tym względzie mogą liczyć chyba tylko na związek.

Działalność NSZZ FSG podąża za potrzebami swoich członków, ale w wielu przypadkach spełnia jakże użyteczną rolę w podnoszeniu poziomu wyszkolenia i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Takim przykładem jest organizacja zawodów sportowych, turniejów strzeleckich, które pozwalają integrować nasze środowisko, jednocześnie przyczyniają się do podnoszenia poziomu wyszkolenia. Łącząc przyjemne z pożytecznym – Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie 13 grudnia 2009 roku zorganizował „Pierwsze Zawody Strzeleckie im. mjr SG Andrzeja Frączka.

Zawody rozegrano w oddanym do użytku w listopadzie 2007 roku nowoczesnym obiekcie Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Kompleks budynków PSG obejmuje nowoczesny budynek administracyjny, garaże, stację paliw, hangar ze śmigłowcem oraz zautomatyzowaną strzelnicę krytą. Strzelnica przeznaczona jest do zajęć programowych ze szkolenia strzeleckiego z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Korzystają z niej, na co dzień także inne służby mundurowe m.in. Policja. Obiektem strzelnicy opiekuje się chor. sztab. SG Wojciech Różański – funkcjonariusz Placówki SG w Hrubieszowie posiadający jednocześnie uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego i sędziego II klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody rozgrywane były dla uczczenia pamięci mjr SG Andrzeja Frączka, który pełnił służbę w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie. Patron zawodów służbę w Straży Granicznej rozpoczął się w dniu 27.02.1995 r. kiedy to – jako absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie i lekarz weterynarii – wstąpił do służby w naszej formacji. W tym samym roku – po ukończeniu kursu oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – został mianowany na stopień podporucznika Straży Granicznej. Pełnił służbę kolejno w: Strażnicy Straży Granicznej w Hrubieszowie, Granicznej Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie i Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie. W kwietniu 2003 roku – już, jako kapitan Straży Granicznej – został uhonorowany za osiągnięcia w służbie odznaką Straży Granicznej. Nieszczęśliwy los zabrał nam wszystkim Andrzeja 13 października 2003 roku, kiedy jadąc na spotkanie służbowe zginął w wypadku drogowym. W pamięci podwładnych funkcjonariuszy i kolegów pozostał jako wzorowy funkcjonariusz oraz człowiek o szerokich zainteresowaniach intelektualnych – przyjaciel mówili o nim po prostu : „ …Nasz Doktor”. Pośmiertnie został awansowany na stopień majora Straży Granicznej.

Zawody strzeleckie, obejmowały dwie konkurencje: strzelanie z karabinka pneumatycznego na dystansie 20 m i strzelanie z pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 m. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze Placówek Straży Granicznej z Hrubieszowa, Horodła, Kryłowa, Dołhobyczowa, Łaszczowa a wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Pani Anna Frączek /wdowa po zmarłym tragicznie mjr. SG Andrzeju Frączku,

– Mjr SG Ryszard Suduł /Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie/,

– PPłk SG Mariusz Pochylczuk /Komendant PSG Skryhiczyn/,

– Ppłk SG Janusz Nowosad /Komendant PSG Dołhobyczów/,

– Ppłk SG Mariusz Ziembiński /Komendant PSG Łaszczów/,

– Kpt SG Marek Wrona /Komendant PSG Kryłów/,

– Kpt SG Dariusz Łopocki /Komendant PSG Horodło/,

W zgodnej opinii wszystkich uczestników zawodów, strzelanie z broni pneumatycznej okazało się trudniejsze niż strzelanie z broni będącej na wyposażeniu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pomimo tych trudności poziom zawodów okazał się bardzo wyrównany.

Najlepsze wyniki w konkurencji karabinka pneumatycznego osiągnęli:

Adam Cierech – 123 punkty – I miejsce

Janusz Nowosad – 121 punktów – II miejsce

Mirosław Świeca – 121 punktów – III miejsce

Edyta Jaworska – 115 punktów – IV miejsce

Arkadiusz Borys – 104 punkty – V miejsce

Piotr Kusy – 104 punkty – VI miejsce

Po zakończeniu strzelania z karabinka, przystąpiono do rozegrania zawodów w konkurencji pistoletu pneumatycznego. Rywalizacja zawodników była również bardzo wyrównana kończąc się następującymi wynikami:

Adam Cierech – 78 punktów – I miejsce

Tomasz Wójtowicz – 76 punktów – II miejsce

Piotr Kusy – 75 punktów – III miejsce

Arkadiusz Borys – 74 punkty – IV miejsce

Zawody, które odbyły się 13 grudnia w Placówce w Hrubieszowie były okazją

do wspomnienia osoby mjr SG Andrzeja Frączka, jednocześnie przyczyniając się do integracji funkcjonariuszy i ich rodzin, które aktywnie włączyły się w organizacje zawodów. Podsumowanie zawodów, rozdanie pucharów, nagród rzeczowych a także słowa podziękowania kierowane pod adresem osób, które przyczyniły się do rozegrania jakże udanej rywalizacji zawodników. Szczególne słowa kierowano pod adresem:

– Pana Płk SG Mariana Pogody – Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie,

– Panów Komendantów PSG Hrubieszów, kpt. SG Leszka Surmacza, kpt. Marcina Jóźwiaka, por. SG Mariusza Kulczyńskiego.

– Pana Andrzeja Głaza /Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” z Zamościa/

..za pomoc logistyczną oraz udostępnienie broni pneumatycznej w dniu zawodów,

– Pana Tomasza Jędruszczaka /Sędziego kl. II Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego/ za udzielaną pomoc w trakcie zawodów.

Puchary dla zwycięzców w zawodach zostały ufundowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Zarząd Oddziałowy w Chełmie

i Zarząd Terenowy w Hrubieszowie.

Rozegranie Turnieju strzeleckiego to niewątpliwa zasługa całego Zarządu TOZ przy PSG w Hrubieszowie na czele z jej Przewodniczącym Arturem Olko, ale szczególne podziękowania należą się kol. Wojtkowi Różańskiemu dobremu duchowi tych zawodów, który także czuwał nad właściwym przebiegiem całości zawodów i co chyba najważniejsze wypożyczył pistolety i karabinki dla zawodników. Dzięki Wojtku za wszystko…

Ryszard Suduł, Artur Olko.