Pod hasłem „ODDAJ Z NAMI KREW” Zarząd NSZZFSG w Chełmie zaprasza do wsparcia inicjatywy oddania krwi z okazji święta Straży Granicznej.

Akcja Krew NOSG13.05.206 godz 9.00 do 14.00 Parking przy komendzie Oddziału.

 

Zaprasza Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Chełmie