W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2016 r. dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, pragnę Pana poinformować, że MSW|A nie są prowadzone, ani planowane prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), zwanej dalej ,,ustawą zaopatrzeniową”, w kierunku rzekomego wprowadzenia korekt w emeryturach mundurowych.jaroslaw_zielinski

Jedyne prace prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczą prac legislacyjnych nad projektem tzw. ustawy dezubekizacyjnej mającej na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL poprzez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Pragnę także nadmienić, iż Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na konferencji prasowej 15 września br. odniósł się do publikacji „Dziennika Gazety Prawnej”. Jednocześnie Departament Komunikacji Społecznej MSW|A opublikował oświadczenie Pana Ministra na stronie internetowej MSWiA oraz przesłał je do Polskiej Agencji Prasowej i innych mediów. Poniżej przekazuję treść oświadczenia z 15 września br.:

Minister Mariusz Błaszczak: MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Nawiązując do dzisiejszego artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. – Bardzo stanowczo i jednoznacznie dementuję – nie prowadzimy takich prac i nie planujemy, żeby takie prace były prowadzone, MSWiA nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – podkreślił szef MSWiA
Minister Mariusz Błaszczak zwrócił również uwagę że MSWiA przygotowało ustawę dotyczącą obniżenia emerytur esbeckich, – Wprowadzenie tej ustawy pozwoli na oszczędności w budżecie państwa – chodzi o kwotę powyżej 100 mln zł rocznie – powiedział minister.

pismo_MSWiA.pdf