OTWARTE MISTRZOSTWA NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W TENISIE STOŁOWYM

Chełm, 18 lutego 2012 r.

I. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG

 • Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy SG przy NOSG w Chełmie

 • Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy SG przy Komendzie NOSG w Chełmie

22 – 100 Chełm, ul. Trubakowska 2

fax: 82 6585718, IP 6655718

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

18 lutego 2012 roku,hala sportowa klubu tenisa stołowego „Ogniwo”, przy Zespole Szkół nr 7, ul. Pułku Szwoleżerów 17B

III. CELE IMPREZY

 • wyłonienie mistrza Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w tenisie stołowym w grze pojedynczej,

 • popularyzacja aktywnych form wykorzystania czasu wolnego,

 • integracja środowiska funkcjonariuszy służb mundurowych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

  1. Prawo startu w zawodach mają zaproszone drużyny, reprezentujące daną Jednostkę Organizacyjną,

  2. W poszczególnych reprezentacjach mogą występować tylko funkcjonariusze służby stałej i przygotowawczej,

  3. Każda Jednostka ma prawo wystawić do gier pojedynczych maksymalnie 2 osoby,

  4. Każdy uczestnik mistrzostw powinien posiadać strój sportowy przystosowany do gry na krytym obiekcie,

  5. Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony.

V. PROGRAM MISTRZOSTW

dzień (18 lutego 2012 r.)

 • przyjazd zawodników – do godziny 09.00

 • odprawa techniczna – 09.10

 • 9.30 – otwarcie zawodów (hala sportowa)

 • 9.30 – 14.00-turniej gier pojedynczych

 • 14.00 – zakończenie zawodów (hala sportowa)

 • 14.30 – obiad w restauracji „Pod Kasztanami”

VI. SYSTEM ZAWODÓW:

 1. Turniej zostanie przeprowadzony w grach pojedynczych (singiel),

 2. Zawody będą przeprowadzone systemem stosowanym w rozgrywkach turniejowych, zależnie od liczby zgłoszonych zawodników,

 3. Mecze turnieju będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego, do trzech wygranych setów,

 4. Ostateczne decyzje dotyczące sposobu rozgrywania mistrzostw zostaną ustalone na odprawie technicznej po przybyciu reprezentacji,

 5. Losowanie par turniejowych odbędzie się na wymienionej w pkt.5 odprawie. Organizator nie przewiduje rozstawienia zawodników.

VII. NAGRODY:

I miejsce – Złoty medal i dyplom

II miejsce – Srebrny medal i dyplom

III miejsce – Brązowy medal i dyplom

VIII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną zawodników na czas trwania turnieju,

 2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na obiektach sportowych,

 3. Przed przystąpieniem do meczu turniejowego każdy zawodnik powinien być w stanie psychofizycznym, który umożliwia bezpieczny udział w rywalizacji sportowej,

 4. Zawodnik zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnej rozgrzewki przed przystąpieniem do każdego meczu,

 5. Doznanym w trakcie turnieju urazie zawodnik winien natychmiast powiadomić organizatorów imprezy,

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki spowodowane udziałem w zawodach osób chorych oraz skutki tych wypadków.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania turnieju, ze względu na obiektywne przyczyny organizacyjne,

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów, użytkowanych przez zawodników biorących udział w zawodach,

 3. Do rozstrzygania wszelkich spraw spornych dotyczących turnieju upoważniony jest jedynie Organizator.

UWAGA

Składy drużyn dwuosobowe z każdej PSG proszę zgłaszać do dnia 06.02.2012 r. na FAX 48 082 6585718 z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru pesel (potrzebne do ubezpieczania). Ponadto w związku z postępującą inflacją, wzrostem kosztów życia tylko nie uposażeń funkcjonariuszy składka od każdego uczestnika turnieju wynosi 15 zł.