W dniu 9 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim.

Komunikat ze spotkania

F-8-2012 – Komunikat ze spotkania w dniu 9.02.2012