W dniu 25 września 2018 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny przedstawianych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego propozycji porozumienia.

W posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Ciechowski.

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG_propozycje porozumienia z MSWiA.pdf