W dniu 10 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przeanalizowano i oceniono sytuację powstałą po mających miejsce w ostatnich dniach rozmowach pomiędzy kierownictwami poszczególnych służb a związkami zawodowymi działającymi w MSWiA, które dotyczyły uzgodnienia zasad rozdziału podwyżek uposażeń i wynagrodzeń na 2017 rok.

W żadnej ze służb na chwilę obecną nie doszło do uzgodnienia i przyjęcia wspólnych ze stroną służbową ustaleń w kwestii wysokości zasad rozdziału tegorocznej podwyżki. W ocenie strony społecznej zaproponowane zasady rozdziału, o których mowa w piśmie Dyrektora Budżetu MSWiA z dnia
21 grudnia 2016 roku (150 zł grupa lub etat, oraz 103 zł. kwota wolna) jest nie do przyjęcia przez związki zawodowe, natomiast budowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń przy tak niskiej skali podwyżek jest wątpliwe i nie daje gwarancji osiągnięcia pożądanego celu i efektu. Postanowiono o wspólnym wystąpieniu do Ministra SWiA o pilne spotkanie w celu ostatecznego uzgodnieniu zasad
w oparciu o jakie nastąpi rozdział przypadającej na 2017 rok podwyżki. Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka.

źródło: www.nszzfsg.org