W dniu 30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego.