W załączeniu Komunikat Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

F-19-2012 – Komunikat OMKP FZZSM z dnia 1.06.2012