Podziękowania Przewodniczącego FZZSM

Porozumienie z szefem resortu spraw wewnętrznych zakończyło Akcję protestacyjną. Jednak w dalszym ciągu będzie się toczyć dialog ze stroną rządową…

Komunikat.pdf