W dniu 24 czerwca 2022 w gościnnym Pawłowie odbyła się IX Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie. Udział w Konferencji wzięło 80 delegatek i delegatów z wszystkich organizacji terenowych działających przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Obradom gościnnie przyglądał się, a także służył radą, Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Marcin Kolasa.

Najważniejszym punktem obrad były wybory do Zarządu Oddziałowego nowych władz na zaczynającą się nową kadencję.

Delegaci w tajnym głosowani zdecydowali :

Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie został kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI.

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani :

kol. Julita PARAFINIUK (PSG Hrebenne),

kol. Tomasz SKRECZKO (NOSG Chełm),

kol. Sławomir KUŹMIŃSKI (PSG Hrubieszów),

kol. Wojciech BARAN (PSG Horodło),

kol. Adam FLAGA (PSG Chłopiatyn),

kol. Mariusz MUZYKA (NOSG Chełm),

kol. Tomasz PUCHALSKI (PSG Hrubieszów),

kol. Dariusz RUBACH (PSG Terespol),

kol. Ernest SOSOIDKO (PSG Biała Podlaska),

kol. Marcin ZABAWA (PSG Terespol).

Delegaci jednogłośnie dokonali także wyboru nowego składu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, na funkcje Przewodniczącej OKR wybrano

kol. Urszulę SZCZYGIELSKĄ-WRÓBEL

skład wiceprzewodniczących OKR kol. Aleksandrę FARIAN oraz kol. Martę KILAR.

Na koniec podziękowano za dotychczasową pracę na rzecz związków ustępującym z funkcji Przewodniczących w Terenówkach NSZZ FSG w Chełmie.