INFORMACJA
Z przyjemnością informuję, że mamy już wyniki egzaminów z zawodu  Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia.
Jak na pierwszy egzamin pobiliśmy rekord zdawalności, który wynosi ponad 90%. Na 126 przystępujących do egzaminu pozytywne wyniki osiągnęło 110 słuchaczy. Jak widać nie taki diabeł straszny jak go malują. Istnieje jeszcze możliwość zapisów na następne roczniki w zawodzie Technik  Ochrony Fizycznej Osób i Mienia oraz Technik Bezpieczeństwa Pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły  https://nszzfsg-chelm.org/certus
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego
w CHEŁMIE
Andrzej Staniec