II OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR KOMENDANTA NOSG ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ FSG

I. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG
 • Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy SG przy NOSG w Chełmie
 • Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy SG przy Komendzie NOSG w Chełmie

22 – 100 Chełm, ul. Trubakowska 2

FAX IP 6655718

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

26 stycznia 2013 roku,hala sportowa przy Zespole Szkół w Żółtańcach, ul. Metalowa nr 89


Pokaż Tenis na większej mapie

III. CELE IMPREZY

 • wyłonienie mistrza Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w tenisie stołowym w grze pojedynczej,
 • popularyzacja aktywnych form wykorzystania czasu wolnego,
 • integracja środowiska funkcjonariuszy służb mundurowych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. Prawo startu w zawodach mają zaproszone drużyny, reprezentujące daną Jednostkę Organizacyjną,
 2. W poszczególnych reprezentacjach mogą występować tylko funkcjonariusze służby stałej i przygotowawczej,
 3. Każda Jednostka ma prawo wystawić do gier pojedynczych dowolną ilość reprezentantów,
 4. Każdy uczestnik mistrzostw powinien posiadać strój sportowy przystosowany do gry na krytym obiekcie,
 5. Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony.

V. PROGRAM MISTRZOSTW

dzień (26 styczeń 2013 r.)

 • przyjazd zawodników – do godziny 09.00
 • odprawa techniczna – 09.10
 • 9.30 – otwarcie zawodów (hala sportowa)
 • 9.30 – 14.00-turniej gier pojedynczych
 • 14.00 – zakończenie zawodów (hala sportowa)
 • od 14.30 – poczęstunek w m. Gotówka (ok. 10km. od Chełma)

VI. SYSTEM ZAWODÓW:

 1. Turniej zostanie przeprowadzony w grach pojedynczych (singiel),
 2. Zawody będą przeprowadzone systemem stosowanym w rozgrywkach turniejowych, zależnie od liczby zgłoszonych zawodników,
 3. Mecze turnieju będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego, do trzech wygranych setów,
 4. Ostateczne decyzje dotyczące sposobu rozgrywania mistrzostw zostaną ustalone na odprawie technicznej po przybyciu reprezentacji,
 5. Losowanie par turniejowych odbędzie się na wymienionej w pkt.5 odprawie. Organizator przewiduje rozstawienie zawodników na podstawie I Mistrzostw NOSG.

VII. NAGRODY:

I miejsce – Puchar

II miejsce – Puchar

III miejsce – Puchar

VIII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną zawodników na czas trwania turnieju,
 2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na obiektach sportowych,
 3. Przed przystąpieniem do meczu turniejowego każdy zawodnik powinien być w stanie psychofizycznym, który umożliwia bezpieczny udział w rywalizacji sportowej,
 4. Zawodnik zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnej rozgrzewki przed przystąpieniem do każdego meczu,
 5. Doznanym w trakcie turnieju urazie zawodnik winien natychmiast powiadomić organizatorów imprezy,
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki spowodowane udziałem w zawodach osób chorych oraz skutki tych wypadków.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania turnieju, ze względu na obiektywne przyczyny organizacyjne,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów, użytkowanych przez zawodników biorących udział w zawodach,
 3. Do rozstrzygania wszelkich spraw spornych dotyczących turnieju upoważniony jest jedynie Organizator.

UWAGA

Składy drużyn z każdej PSG oraz Komendy Oddziału proszę zgłaszać do dnia 21.01.2013 r. na FAX IP 6655718 lub telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru pesel (potrzebne do ubezpieczania). Opłata startowa wynosi 25 zł od uczestnika.

Wszelkie pytania odnośnie spraw organizacyjnych proszę kierować do kol. Andrzeja Stańca tel. 509482690 lub Lecha Skibickiego tel. 605990009