REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

im por. SG Zdzisława GŁÓWKI

Ogłoszenie : Regulamin_turnieju_halowej_pilki_noznej_Hrubieszow_2015 .doc
Organizator:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Cel imprezy:
Uczczenie pamięci por. SG Zdzisława Główkihalowka_hrobieszow
Popularyzacja gry w halową piłkę nożną.
Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
Integracja poprzez udział w zawodach.

Data, miejsce oraz harmonogram turnieju:

14.03.2015r. (sobota) godz. 09.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkól Miejskich
nr 2 w Hrubieszowie (ulica Żeromskiego 29),

Program Turnieju:

– do 08.45 – przyjazd drużyn do Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2
w Hrubieszowie (ulica Żeromskiego 29),
– 09.00 – rozlosowanie przez kapitanów drużyn grup turniejowych oraz kolejności rozgrywania spotkań, odprawa techniczna,
– 09.30 – oficjalne otwarcie turnieju na boisku Hali Sportowej Zespołu Szkół …………Miejskich nr 2 (uczestniczą wszystkie drużyny), rozlokowanie w szatniach,
– 10.00 – 14.30 – rozgrywki grupowe, półfinałowe i finałowe,
– 14.30 – uroczyste zakończenie turnieju wręczenie nagród i wyróżnień, – około godz. 15:00- spotkanie integracyjne w restauracji „Szałas” w Hrubieszowie.

W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn w celu zapewnienia dyscypliny czasowej i sprawnego przebiegu turnieju organizatorzy przewidują przeprowadzenie równolegle części rozgrywek w znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie (ul. Żeromskiego11) – informacja dotycząca tej części zostanie podana w trakcie losowania drużyn i odprawy technicznej.

Koszty rozgrywek (wynajęcie hal, obsługi, sędziów, itp.) pokrywa NSZZ FSG natomiast koszt obiadu uczestnicy turnieju pokrywają we własnym zakresie.
Koszt obiadu z przystawkami to 35 zł. od osoby.
Wpisując imiona i nazwiska osób na listy turniejowe proszę podać liczbę osób chętnych na obiad – wpłaty pobrane będą od kapitanów drużyn podczas odprawy technicznej przed rozpoczęciem turnieju.

Zasady uczestnictwa:
1. Drużyny powinny posiadać jednolite stroje.
2. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN – piłka halowa w halach gimnastycznych Zespołu Szkół Miejskich nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3
w Hrubieszowie.
3. W turnieju mają prawo startu drużyny złożone wyłącznie z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych aktualnie pełniących służbę/zatrudnionych
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie, a także w innych służbach mundurowych powiatu hrubieszowskiego. W przypadku stwierdzenia, że w skład drużyny wchodzi osoba nie będąca funkcjonariuszem/pracownikiem drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
4. Maksymalna ilość zawodników w drużynie to 9 osób.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 15.00 pocztą LOTUS na adres organizatora technicznego:
sierż. szt. SG Tomasz PUCHALSKI, tel. IP: 6630325, kom.: 509 697 255.

Zasady gry:
1. Mecze rozgrywane są „piątkami” (w tym bramkarz) 4+1; dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian,
2. Każda drużyna może dokonać dowolną ilość zmian w czasie meczu,
3. Czas gry w grupach 2×5 min, systemem każdy z każdym
4. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe odpowiednie do gry
na hali sportowej (nie może pozostawiać czarnych śladów na parkiecie),
5. Zawody prowadzone będą przez profesjonalnych sędziów, których decyzja nie podlega dyskusji i odwołaniu,
6. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez organizatora i sędziów.
7. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
– liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami,
– przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach.
Nagrody:
Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Drużyny które zajmą miejsca od I do III, oraz najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz otrzymają pamiątkowe puchary.
Sprawy różne:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcia rzeczy podczas trwania turnieju.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
4. Kierownicy /kapitanowie/ zespołów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz przedstawić go zawodnikom swojego zespołu.
5. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom napoje chłodzące w trakcie trwania rozgrywek.
6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy