mielniki 0276 czerwca bieżącego roku funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej we Włodawie po raz kolejny porządkowali mogiły żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach koło Szacka na Ukrainie. mielniki 023W mogiłach pochowanych jest 18 oficerów KOP, natomiast w rejonie Mielnik, Sowieci rozstrzelali około 30 żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku ze wschodnim najeźdźcą.mielniki 019 Funkcjonariusze z Włodawy są opiekunami tych mogił. mielniki 013Podczas wyjazdu została zamontowana tabliczka, informująca o tym fakcie. mielniki 010Należy nadmienić, że Placówka SG we Włodawie nosi imię gen. bryg. Nikodema Sulika, który walczył w ostatnich dniach września 1939 roku w rejonie Szacka.mielniki 049