W czwartkowym expose Premier Donald Tusk odniósł się do planowanych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Jak powiedział zmiany będą dotyczyć wyłącznie tych, którzy rozpoczną służbę w 2012 roku. Nabycie praw emerytalnych nastąpi po osiągnięciu stażu służby  – 25 lat  lub wieku 55 lat. Ponadto zapowiedział dwie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy w roku 2012. Pierwsza ma mieć miejsce 1 lipca 2012 roku, druga pod koniec roku. Obie po 300 złotych.

Wypowiedzi Premiera, na podstawie przekazu TVP Info:

„Zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych nie będą dotyczyć obecnie znajdujących się w służbie. Zmiany obejmą jedynie tych, którzy wstępować będą do służby od początku roku 2012″ – wiek emerytalny w służbach powinien wynosić 55 lat a staż służby uprawniający do uzyskania świadczeń emerytalnych – 25 lat”

„Zdecydowana większość policjantów i żołnierzy zarabia za mało. Strumień pieniędzy kierowanych do policjantów musi być odpowiednio ukierunkowany. Zaproponujemy  Policji i wojsku podwyżkę po około 300 zł dla każdego policjanta i żołnierza w połowie roku 2012 i będziemy w miarę możliwości chcieli ją powtórzyć pod koniec roku 2012”