Z inicjatywy grupy Emerytów Straży Granicznej na Zebraniu Założycielskim w dniu 27.09.2017r. we Włodawie w restauracji „Prowincja” powstał Zarząd Terenowy Emerytów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NOSG w Chełmie.

W zebraniu uczestniczyło 17 osób, a wsparcia i pomocy w powstaniu Zarządu Terenowego udzielił Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Kol. Dariusz Grządkowski.

W wyniku przeprowadzonych wyborów:

Przewodniczącym Zarządu Terenowego Emerytów został:

Kol. Piotr Niewiadomski

Wiceprzewodniczącymi zostali:

Kol. Andrzej Klimiuk,

Kol. Andrzej Polak,

Kol. Artur Teteruk,

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

Grzegorz Pakuła,

Wiceprzewodniczącymi Komisji rewizyjnej zostali:

Jacek Skrochocki,

Sławomir Jarocki.

Zapraszamy Emerytów Straży Granicznej do udziału w Związku bo

„Przyjaźń to skarb, którego nie wolno nam stracić”.

Piotr Niewiadomski