Dlaczego protestujemy!?

Nasze działania nie są ,,przeciwko” tylko w sprawie poprawy sytuacji funkcjonariuszy SG. Podkreślamy, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej było oczekiwane w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej, a ich uposażenia przestały być konkurencyjne. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń, okazały się być nieadekwatne do potrzeb i wymagają pilnego wzrostu.

Dlaczego zgodnie z decyzją Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęliśmy przygotowania do podjęcia działań protestacyjnych. Odpowiedź zawiera się poniżej.
Po pierwsze. Niezrozumiała opieszałość MSWiA i brak podpisania porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku, Po drugie. Nie zgadzamy się z tym aby funkcjonariusze Straży Granicznej mieli niskie uposażenia, a w SG była największa ilość wakatów. Nie chcemy aby ze służby odchodzili doświadczeni i profesjonalnie wyszkoleni funkcjonariusze z uwagi na występujące dysproporcje w wysokości uposażeń w MSWiA i MON. Nie chcemy aby uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej były niższe niż w Straży Marszałkowskiej, SOP, MON i innych służbach specjalnych. Nie chcemy, aby funkcjonariusze Straży Granicznej ponosili negatywne konsekwencje z tytułu liczebności formacji, bądź innych nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów.

Najważniejsze. Funkcjonariusze Straży Granicznej swoją codzienną postawą i służbą na rzecz Ojczyzny i jej obywateli zasługują na wzrost uposażeń i realizację postulatów!!!

Z tego powodu, po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o natychmiastowe podpisanie porozumienia, co zakończy wprowadzanie kolejnych etapów działań protestacyjny przez związki zawodowe służb mundurowych.