29 czerwca 2017 roku w Sękocinie Starym odbył się XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Zjazd przedstawił podsumowanie minionej kadencji Zarządu Głównego NSZZ FSG za lata 2013-2017 i dokonał wyboru nowych władz.
Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Głównego NSZZ FSG i Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG, obecni delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium.

Następnie zostały przeprowadzone wybory na funkcję: Przewodniczącego Zarządu Głównego, Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego i ich zastępców, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczących GKR oraz ich zastępców.

Delegaci w ramach przeprowadzonych wyborów tajnych zdecydowali, iż na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG został wybrany Marcin Kolasa.

Poniżej kilka słów, które nowy Przewodniczący powiedział po ogłoszeniu wyników:

,,Dzisiejszy wybór mojej osoby na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej to dla mnie zaszczyt, honor jak również wielka odpowiedzialność, jaką na siebie biorę. Odpowiedzialność za Związek i jego członków. Odpowiedzialność za to jak będzie on funkcjonował i jakie zrealizuje cele. Wierzę, że razem osiągniemy sukces. Naszym zadaniem jest ochrona niezależności Związku i przestrzeganie Statutu. Musimy dążyć do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy i poprawy warunków pełnienia służby. To są Nasze najbliższe zadania i priorytety.

Dziś wszystko zależy od Nas, bo Wszystkim nam przyświeca jeden wspólny cel.

Zapraszam Wszystkich do współpracy na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Szanowni Państwo. Swoją postawą, pracą i zaangażowaniem udowodnię, że dzisiaj oddany na mnie głos był dobrym wyborem”.

Zjazd zdecydował, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego zostali wybrani: Dariusz Grządkowski, Kryspin Żytkowicz, Emil Czwaliński, Andrzej Dzieszkiewicz, Marcin Kielar, Tomasz Figiel, Dariusz Rubach, Mariusz Tyl i Leszek Kogut.

Nowym Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG został Michał Gołąbek a Wiceprzewodniczącymi: Renata Sulima, Sebastian Dobrowolski, Eugeniusz Wądołowski i Stanisław Legierski.

W trakcie obrad Delegaci przyjęli uchwałę dotyczącą „Ogólnego programu działania Związku na lata 2017-2021”, który wyznacza główne kierunki działalności NSZZ FSG oraz zatwierdzili sprawozdania finansowe za lata 2015 i 2016.

Na zakończenie nowy Przewodniczący Zarządu Głównego Marcin Kolasa ogłosił, że Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego, który będzie reprezentował nas związkowców w Warszawie, będzie kol. Dariusz Grządkowski, który pełnił dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziałowego w Chełmie.

Wszystkim wybranym do władz Związku składamy serdeczne gratulacje.

Przewodniczący Zjazdu Tomasz Deszcz podziękował wszystkim Delegatom XIII Krajowego Zjazdu za uczestnictwo i owocne spotkanie.