W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 202r.  w sprawie wysokości  i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

związki_mieszkaniówka_opinia_Biuro_Prawne_KGSG .pdf

W załączeniu przedstawiam stanowisko Biura Prawnego KGSG w powyższym zakresie.