W dniu 16 listopada 2011 roku przy udziale Terenowej Organizacji NSZZ FSG w Hrebennem, w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej odbyły się uroczystości związane z mianowaniem funkcjonariuszy PSG w Hrebennem na wyższe stopnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości profesjonalnie prowadziła nasza koleżanka z Terenowej Organizacji NSZZ FSG w Hrebennem, por. SG Małgorzata Oleszczuk. Awanse i wyróżnienia otrzymało sześciu oficerów, sześciu chorążych oraz dwunastu podoficerów pełniących służbę  w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem. Wśród awansowanych oficerów byli członkowie Terenowej Organizacji NSZZ FSG w Hrebennem na czele z Komendantem Placówki, Leszkiem Surmaczem, który w dniu 14 listopada, z rąk Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen.bryg. SG Jarosława Frączyka odebrał akt mianowania na stopień majora Straży Granicznej. Ponadto Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – mjr SG Leszek Surmacz został wyróżniony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Podobnie jak podczas awansów majowych, uroczystości uświetniła część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej oraz obecność przedstawicieli Władz Gminy Lubycza Królewska, Dyrekcji Szkoły, Komendanta PSG w Łaszczowie z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, nauczycieli oraz młodzieży szkolnej. Młodzi artyści, w podzięce za wspaniały występ otrzymali od Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrebennem słodką niespodziankę.