ZARZAD ODDZIAŁOWY Chełm 20.02.2012 r.

NSZZFSG w Chełmie

 APEL

dotyczący zbiórki pieniężnej na budowę pomnika upamiętniającego bohaterów służb granicznych.

Na podstawie aktu organizacyjnego powołano społeczny komitet organizacyjny dotyczący renowacji pomnika usytuowanego na terenie Komendy NOSG, z inicjatywy NSZZ FSG w Chełmie, Komendanta NOSG, Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Obecny pomnik ufundowany został w 1954 roku z okazji X – lecia PRL i wykonany w czynie społecznym przez żołnierzy 13 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga corocznych remontów, ponadto upamiętnia tylko bohaterów jednej formacji. W miejscu tym corocznie odbywają się uroczystości, podczas których oddajemy cześć tym, którzy broniąc nienaruszalności polskiej granicy, złożyli w ofierze Narodowi Polskiemu swoje życie.

KOLEŻANKI I KOLEDZY zwracamy się z apelem o wspomożenie inicjatywy mającej na celu upamiętnienie bohaterów wszystkich formacji granicznych poprzez budowę nowego pomnika. Mamy możliwość uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, które jest bezpośrednio związane z Nami. Podjęte działania są lekcją patriotyzmu dla przyszłych pokoleń oraz naszych dzieci. Możemy w ten sposób pozostawić po sobie trwały ślad i z satysfakcją po latach powiedzieć, że miałem swój wkład w budowę pomnika, który będzie miejscem uroczystości upamiętnienia tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę, miejscem zadumy i refleksji. Nowo powstały pomnik będzie ambasadorem Naszego wysiłku i trudu jaki My obecnie wkładamy w codzienną służbę w ochronie granicy państwowej.