NA STRAŻY ŻYCIA

na_strazy_zycia

Honorowy patronat nad przedmiotową akcją objął
Komendant Główny Straży Granicznej

Pan gen.dyw. SG Dominik TRACZ

Przez cały czas trwania akcji od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 12 czerwca 2015 r. we wszystkich Regionalnych Oddziałach Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podając hasło akcji będzie możliwość oddawania krwi oraz rejestracji w bazie dawców szpiku. Akcja „Na Straży Życia” jest przedsięwzięciem mającym na celu ukazanie funkcjonariusza publicznego jako osoby niosącej pomoc i ratującej ludzkie życie oraz popularyzację honorowego krwiodawstwa, przełamania barier związanych z oddawaniem krwi oraz przeszczepem szpiku. W dniu oddawania krwi dawca musi mieć dowód osobisty lub legitymację HDK, jego ogólny stan zdrowia powinien być dobry.

plakat: Plakat krew NOSG.pdf