To już 10 lat istnienia Placówki Straży Granicznej w Kryłowie. Tą jednostkę organizacyjną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej włączono w system ochrony granicy państwowej 4 września 2001 r. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. byg. SG Marek Biernacki.

Historia Placówki w Kryłowie jest jednak dłuższa. Sam zamek mieszczący się na wyspie, swego czasu był strażnicą, która strzegła Kryłowa przed najazdami ze wschodu. W czasach PRL-u w Kryłowie mieściła się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Budynek, w którym się znajdowała, zachował się do dziś i znajduje się naprzeciwko bramy kościoła parafialnego. Aktualnie Kryłów to miejscowość agroturystyczna. Wiele atrakcji czeka na zbieraczy runa leśnego, wędkarzy i myśliwych. Atutem miejscowej oferty turystycznej jest między innymi wspaniała rzeka Bug.

W dniu 13 grudnia 2011 r. w budynku Placówki SG w KRYŁOWIE odbyły się uroczyste obchody 10-lecia jej działalności. Głównym gościem uroczystości był Komendant NOSG w Chełmie, gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK. Ponadto udział wzięli : ks. ppłk SG Mirosław KURJANIUK – kapelan NOSG w Chełmie, przedstawiciele służb mundurowych oraz władze samorządowe gminy i powiatu.

W trakcie uroczystości, Komendant NOSG, gen. bryg. SG Jarosław Frączyk wraz z Komendantem Placówki SG w Kryłowie, mjr SG Markiem Wroną wręczyli  podziękowania przedstawicielom władz lokalnych współpracujących z placówką, natomiast Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, kpt. SG Grzegorz JURAK wręczył okolicznościowe medale XX-lecia NSZZ FSG w podziękowaniu za długoletnią współpracę, Pani Dyrektor GOK w Mirczu oraz Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kryłowie. Uroczystości uświetnił występ młodzieży należącej do III Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej w Kryłowie, z którą Placówka SG w Kryłowie aktywnie współpracuje. Ponadto zaprezentował się zespół „Na Granicy”, w którego składzie jest dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kryłowa. Na koniec odbyła się prezentacja multimedialna obrazująca 10 lat funkcjonowania placówki.

Uwieńczeniem całej imprezy było spotkanie opłatkowe przygotowane w miejscowej świetlicy OSP  w Kryłowie, na które udali się wszyscy zaproszeni i przybyli goście wraz z funkcjonariuszami.

                                                                                                                                                                                          Mariusz Szopiński