W dniu 05 lipca 2022r. na terenie Komendy NOSG w Chełmie odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziałowego NSSZ FSG na kadencję 2022 – 2026. W Zebraniu uczestniczyli przewodniczący Zarządów Terenowych, prezydium Zarządu Oddziałowego oraz Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Podczas posiedzenia omówiono bieżącą działalność zarządu oddziałowego, omówiono propozycje MSWiA w zakresie wprowadzenia dodatków motywacyjnych, stażowych po 15 roku służby, funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy, przywrócenia zlikwidowanego w Straży Granicznej dodatku „granicznego”, zmiany przepisów w zakresie ewidencjonowania czasu podróży służbowej z bronią służbową w dniu wolnym od służby.

Omówiono drugie już spotkanie z gen. bryg. SG Jackiem Bajger, w którym uczestniczyli kol. Krzysztof Wiśniewski oraz kol. Wojciech Baran przedstawiciele ZO NSZZ FSG w Chełmie w sprawie stosowania od dnia 1 czerwca 2022 roku polecenia o planowaniu służb z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz wprowadzeniu pilotażowego programu w PSG kat. III w zakresie zmianowego planowania służb. Program ma zostać wdrożony w wybranych placówkach w Nadbużańskim i Bieszczadzkim OSG od dnia 1 września 2022 roku.

Zarząd Oddziałowy na posiedzeniu podjął 13 stosownych uchwał oraz dokonał analizy zgłoszonych problemów, poruszono problematykę związana z codzienna służbą w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, która ma wpływ na stan pełnienia służby. Omówiono szereg spraw związanych z działalnością służbową i związkową.