Zarząd Oddziałowy

ZARZĄD ODDZIAŁOWY

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego

 

p.o Wojciech BARAN


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego – SEKRETARZ

Dariusz RUBACH


Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dorota Kowalenko


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Wojciech BARAN


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Paweł FRĄCZEK


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Sebastian DZIUBA


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Ernest SOSIDKO


Wiceprzewodniczący Zarządu OddziałowegoWiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Jarosław MROCZKOWSKI


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Tomasz SKRECZKO


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego

Sławomir KUŹMIŃSKI