Wystąpienie ZG NSZZ FSG do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Wystąpienie ZG NSZZ FSG do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Warszawa, dnia 18 lipca 2018 r.

Pan Mateusz MORAWIECKI Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Informuję, że Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – pismo MSWiA nr DB-S-0230-6/2018, jednoznacznie stwierdza, że przewidziane środki na funkcjonowanie Straży Granicznej i wzrost uposażeń jej funkcjonariuszy są wysoce niewystarczające.

W ocenie ZG NSZZ FSG przewidziane w projekcie ustawy środki na wzrost uposażeń są zbyt małe, aby spowodować zatrzymanie niepokojącego zjawiska ilości wolnych wakatów i odchodzenia ze służby w Straży Granicznej przez doświadczonych, profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy. Warto w tym miejscu podkreślić, że liczba nowych kandydatów do służby, przed którymi stawia się jedne z najwyższym wymogów pod względem kwalifikacji, z dnia na dzień zmniejsza się.

Panie Premierze, niepokojąca liczba wakatów, niskie uposażenia oraz stale malejąca się liczba kandydatów do służby w Straży Granicznej, wymaga podjęcia przez Pana Premiera i Radę Ministrów natychmiastowych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej nie mogą być niższe niż te w Straży Marszałkowskiej, SOP, MON i innych służbach specjalnych. Tym bardziej, że w 2018 roku tylko w SOP i Straży Marszałkowskiej uposażenia wzrosły na miarę potrzeb z jakimi mają do czynienia dzisiaj formacje mundurowe.

Należy podkreślić, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej było oczekiwane przez funkcjonariuszy, w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej, a ich uposażenia przestały być konkurencyjne. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń, okazały się być nieadekwatne do potrzeb i wymagają pilnego wzrostu.

Zdaniem ZG NSZZ FSG nie ma najmniejszego uzasadnienia, by tak drastycznie różnicować funkcjonariuszy. Funkcjonariusze Straży Granicznej swoją codzienną postawą i służbą na rzecz Ojczyzny i jej obywateli na to zasługują! W innym przypadku, podane informacje w dniu 5 czerwca 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o liczbie wakatów w Straży Granicznej nie zmniejszą się a będą wzrastać, ponieważ funkcjonariusze Straży Granicznej będą odchodzić do innych służb z uwagi na konkurencyjność obowiązujących tam uposażeń i przepisów socjalnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu liczebności formacji, bądź innych nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów.

Panie Premierze, funkcjonariusze Straży Granicznej oczekują natychmiastowych zmian, realizację przedwyborczych obietnic i zapewnienie im godnej egzystencji na miarę nowoczesnego Państwa i społeczeństwa. To się należy tym, którzy każdego dnia i o każdej porze stoją na straży granic Rzeczypospolitej Polskiej, granic Unii Europejskiej i bezpieczeństwa państwa i jego obywateli!

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_07_18_pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiegoo ws. sytuacji w SG.pdf