Wnioski złożone przez Zarząd Główny NSZZ FSG do Trybunału Konstytucyjnego przeszły pomyślnie wstępny etap kontroli

Wnioski złożone przez Zarząd Główny NSZZ FSG do Trybunału Konstytucyjnego przeszły pomyślnie wstępny etap kontroli

Trybunału Konstytucyjnego w piśmie z dnia 17 września 2019 r. poinformował o nadaniu nowej sygnatury – K 17/15 – sprawie, która wcześniej toczyła się pod sygn. Tw 4/19. Sprawa dotyczy zbadania art. 37 ust. 3 Ustawy o Straży Granicznej w zakresie, w jakim w zamian za czas służby przekraczający normy czasu służby funkcjonariuszowi przyznaje się czas wolny w tym samym wymiarze, a także art. 37 ust. 3b Ustawy o Straży Granicznej, pod względem ich zgodności z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej.  Trybunał poinformował ponadto o przesłaniu kopii wniosku do stron postępowania celem zajęcia stanowisk.
Natomiast pismo z dnia 19 września 2019 r. to postanowienie o nadaniu dalszego biegu wnioskowi, który był dotychczas zarejestrowany pod sygn. Tw 1/19. Oznacza to, że również ten wniosek pomyślnie przeszedł etap wstępnej kontroli. Sprawa dotyczy przepisów regulujących wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czas wolny od służby. W nadchodzących dniach sprawie powinien zostać nadany dalszy bieg, tak jak w przypadku sprawy o sygn. Tw 4/19.


Biuro Zarządu Głównego NSZZ FSG