Ubezpieczenia

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE  Sp. z o.o.

Broker Ubezpieczeniowy Marcin Kowalik Tel. +48 883 390 900

Oferta:
Szanowni Państwo,
Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (w skład której wchodzi EKU) wraz z PZU S.A. mają przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, kierowaną do dzieci/wnuków które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku życia.
Niniejsza propozycja, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową, stanowiącą alternatywę lub dodatek do standardowych ubezpieczeń szkolnych NNW dzieci.

Partnerem w naszej ofercie jest Forum Grup Zawodowych.
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych, w czasie wolnym, na wakacjach i na feriach.

Dekl A.pdf

Dekl B.pdf

Dekl C.pdf

Dekl D.pdf

Dekl E.pdf

Deklaracja – wypełniony wzór.pdf

Oferta NNW Dzieci.pdf

Ulotka A5.pdf

Ulotka szkodowa A5.pdf

PZU Życie SAProgram Grupowego Ubezpieczenia na życie PZU Życie SA dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Wszystkie dokumenty spakowane – ZIP

Nadbużański_OSG_życie .pdf

02. Ogólne Warunki Ubezpieczenia .pdf

03. Zgloszenie_roszczenia_PZUzycie_ulotka .pdf

D01. Deklaracja skladka 52,00 zl .pdf

D02. Deklaracja skladka 54,00 zl .pdf

D03. Deklaracja skladka 58,00 zl .pdf

D04. Deklaracja skladka 74,50 zl .pdf

D05. Deklaracja skladka 72,58 zl .pdf

D06. Deklaracja skladka 84,05 zl .pdf

D07. Deklaracja skladka 91,45 zl .pdf

D08. Deklaracja ze wskazaniem partnera życiowego .pdf

Formularze te mogą być drukowany u klienta, pod warunkiem, że dane podstawowe Imię, Nazwisko, PESEL oraz Nr polisy (zaznaczone na czerwono) są wypełnione elektronicznie (na komputerze).

Uwaga! Zabrania się jakichkolwiek zmian w ustawieniach dokumentu oraz wydruku.

Pytania i odpowiedzi:

Czy można drukować „e_Deklaracje” puste, a następnie je uzupełniać ręcznie?

Nie. Takie rozwiązanie dyskwalifikuje formularz. Dane podstawowe zaznaczone na czerwono muszą być wpisane na komputerze.

Dlaczego klienci nie mogą sami drukować pustych deklaracji OCR?

Deklaracje OCR mają charakterystyczne puste „kwadraciki”. Kwadraciki te wskazują skanerowi miejsce z którego ma sczytać dane. Kolor tych kwadratów jest niezmiernie istotny. Każda drukarka ma trochę inne parametry i nie da się precyzyjnie odtworzyć zdefiniowanego koloru. Dlatego też deklaracje OCR muszą być wydrukowane przez spółkę.

Dlaczego formularz elektroniczny może być drukowany u klienta?

W formularzu elektronicznym, po wpisaniu danych podstawowych i wydrukowaniu dokumentu znikają charakterystyczne kwadraty przy tych danych. Są to precyzyjnie ulokowane dane, na które nie trzeba naprowadzać skaner „kwadratami”. Te dane są zawsze w ściśle zlokalizowanym miejscu, co umożliwia skanerowi ich odczyt.

Dlaczego nie można zmieniać ustawień wydruku?

Zasadniczo odpowiedź znajduje się w poprzednim pytaniu. Chodzi o lokalizację danych podstawowych. Zmiana ustawień zmniejsza/zwiększa obraz wydruku przesuwając dane. Dane muszą być zawsze w tym samym miejscu, gdzie będzie „szukał” je skaner.

PZU Życie SAProgram Grupowego Ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin.

Wszystkie dokumenty spakowane – ZIP

01. Opieka Medyczna S – ulotka PZU

02. Og├│lne Warunki Ubezpieczenia OMS

03. PZU_Opieka_Medyczna_STANDARD .pdf

04. PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT .pdf

05. PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT_PLUS .pdf

06. Załącznik do umowy – Cennik świadczeń Zdrowotnych .pdf

07. Instrukcja dotycząca zasad wypłaty świadczeń zrealizowanych w ramach ubezpieczenia OMS poza Siecią Placówek Medycznych PZU .pfg

08. Lista placówek medycznych PZU ZDROWIE 3_02_2016 (1) .xls

Generali – Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz ich dzieci, współmałżonków/partnerów, rodziców/teściów.

Wszystkie dokumenty spakowane – ZIP

01. NNW-GENERALI_ulotka .pdf

02. OWU-NNW-NR_01_2011 .pdf

03. Zgoda-na-potracanie-skladki-NNW-Generali .doc

04. Uposazenie – Oswiadczenie doc

05. Numer_konta_do_ubezpieczenia_NNW_Generali .doc

STU ERGO Hestia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej w związku z ustawą z dnia 20.01.2011 r.

Wszystkie dokumenty spakowane – ZIP

01. Hestia OC ulotka ustawa .pdf

02. Deklaracja_przystapienia .pdf

03. Ustawa_z_dnia_20.01.2011 .pdf

STU ERGO Hestia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej funkcjonariuszy/pracowników Straży Granicznej

Wszystkie dokumenty spakowane – ZIP

1. Hestia Ulotka_OCiOP .pdf

2. Hestia Deklaracja-przystapienia .pdf

3. Hestia Deklaracja-zmiany .pdf

4. Hestia aneks .pdf

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kowalik

Broker Ubezpieczeniowy

Tel. +48 883 390 900

belka

TWOJ AGENT plakat A3 straz graniczna

Oferta Compensa

  • Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie zawarł nową umowę na korzystnych warunkach dla ubezpieczających się funkcjonariuszy i pracowników NOSG.

Z ramienia NSZZ FSG w Chełmie nadzór prowadzi:

Osoby obsługujące:
Wojciech Kopeć           tel. 792888267
Grzegorz Rostecki        tel. 607810071

Dokumenty do pobrania:

Rezygnacja >>plik
Deklaracja >>plik
Ogólne warunki ubezpieczenia >>plik
Program grupowego ubezpieczenia >>plik
Wniosek o wypłatę odszkodowania >>plik

Wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów:
Pracownik – >>wzór wypełnienia deklaracji
Małżonek, partner pracownika ->> wzór wypełnienia deklaracji

———————————————————————————————————————————-

Oferta Allianz

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie posiada zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową Allianz.

Osoba obsługująca:
Barbara Sereda tel. kom. 508082840

Oferta Grupowego Ubezpieczenia dla Straży Granicznej Funkcjonariuszy, Pracowników Cywilnych
oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Nowa Oferta Allianz dla Emerytów – NSZZ FSG w Chełmie.pdf

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA Przystąpienia.pdf

wzór_wypeł_Deklaracja_Prac_Funkcjonariusz.pdf

wzór_wypeł_Deklaracja_Współmałżonek.pdf

Oferta Straż Graniczna_28 10 2013 xlsx

Emeryci,NSZZ Straż graniczna w Chełmie .doc

GRARNST-F01 11-13 .pdf

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia urzędników w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Deklaracja-rażące narusz.prawa .odt

———————————————————————————————————————————-

Oferta Allianz ubezpieczenie OC

warunki_ubezpieczeniaskładka miesięczna wynosi – 17zł.

Prowadzący:
Elżbieta Jaśkowska  kom. 502052627

 

———————————————————————————————————————————-

Oferta PZU

logo_pzu

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie posiada zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową PZU.

Osoby obsługujące:
Grzegorz Rostecki tel.IP 66 55 099, kom. 607 81 00 71

Ulotka dla Straży Granicznej – nowy.pdf

Grupowe ubezpieczenie pracownicze
– program dla Straży Granicznej
Korzyści dla pracownika:
•Szybki dostęp do 16 lekarzy specjalistów i pakietu badań diagnostycznych z 50% zniżką za wizytę,
•poczucie bezpieczeństwa – szeroki zakres opieki medycznej.
•zdrowie w najlepszych rękach – wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone przychodnie,
•oszczędność : czasu i pieniędzy.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze – program dla Straży Granicznej 3 .ppt prezentacja

8705 INTRO .pdf

8712-2_Z0GP33_UZGP33_OWU OMS .pdf

Medyczny Ekspert Domowy .pdf

deklaracja .doc

Dokumenty do pobrania:

Oferta PZU >>plik

Ogólne warunki ubezpieczenia  >>plik

Deklaracja przystąpienia – WARIANT I – 52 zł.>>plik
Deklaracja przystąpienia – WARIANT II – 54 zł.>> plik
Deklaracja przystąpienia – WARIANT III – 58 zł. >>plik
Deklaracja przystąpienia – WARIANT IV – 74,5 zł. >>plik

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem emerytalnym byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej, prosimy o kontakt z panem Dariuszem Wulczyńskim kom. 606190172

Ubezpieczenie_emerytalne_funkcjonariuszy_Strazy_Granicznej .pdf

Przedstawiamy Państwu informację o przygotowanym dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Graniczne programie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S PZU Życie SA.

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE- EMERYCI SG

druk deklaracji zycie

OWU_Karta aptecznapdf

OWU Operacje Chirurgiczne

OWU PZU zycie

Ulotka Emeryci SG Program PZU zycie

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ I OCHRONY PRAWNEJ PZU

2.Deklaracja-przystapienia

3.OWU-ODPOWIEDZIALNOSCI-MAJATKOWEJ-FUNKCJONARIUSZY

4.OWU-ODPOWIEDZIALNOSCI-MATERIALNEJ-PRACOWNIKOW

5.OWU-KOSZTW-OCHRONY-PRAWNEJ

6.OWU-NA-WYPADEK-ZAWIESZENIA

PZU OC OP ulotka

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna PZU Życie- EMERYCI SG

PZU OC OP ulotka

Deklaracja przystapienia Opieka Medyczna S

Instrukcja dot wyplat swiadczen i cennik swiadczen

OWU Opieka Medyczna

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT_PLUS

PZU_Opieka_Medyczna_STANDARD

ulotka oms

———————————————————————————————————————————-

Oferta HDI – ubezpieczenie OC

Prowadzący:
Barbara Sereda  kom. 508082840

Dokumenty do pobrania:

Nowe warunki ubezpieczenia OC HDI Asekuracja >>plik
Deklaracja >>plik

———————————————————————————————————————————-