Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 lipca 2012 roku