Projekt rozporządzenia MSW w/s równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie