Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego, dod. za stopień