Oświadczenie NSZZFSG w sprawie reformy systemu emerytalnego