NOWA_OFERTA_PLAY_ZZ_SM_20-08-2013_efv+telefony_aneks