Nowa oferta ubezpieczenia L4

Nowa oferta ubezpieczenia L4

   W związku z upływem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia L4, której koniec przypada na dzień 30.09.2017r  serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.

             Pragniemy Państwa poinformować, iż mają Państwo możliwość skorzystania z nowej oferty ubezpieczenia L4 z dodatkowymi świadczeniami ubezpieczenia na życie z ochroną ubezpieczeniową od 01.11.2017r. udzielonej przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE + L4:

 • Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy Funkcjonariusze Służb mundurowych oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci /do dowolnego wariantu/ do ukończenia 70 roku życia
 • Zniesienie karencji na wszystkie ryzyka dla przystępujących pierwsze 3 miesiące od startu programu bądź nabycia uprawnień(odpowiedzialność TU ograniczona jest do  wypłaty 5% SU z tytułu urodzenia dziecka przez okres 9 miesięcy wyłącznie dla Współubezpieczonych)
 • Brak jakichkolwiek badań i ankiet medycznych przez okres 3 miesięcy od startu programu bądź nabycia uprawnień
 • Maksymalny okres z tytułu któtkotrwałej niezdolności do pracy wynosi 21 dni (zwolnienie lekarskie minimum 7 dni na jednym druku)
 • Z ubezpieczenia L4 również mogą skorzystać Współmałżonkowie, Partnerzy Życiowi i Pełnoletnie Dzieci na takich samych zasadach jak Funkcjonariusze
 • Włączenie odpowiedzialności w zakresie zaburzeń psychicznych, nerwic oznaczonych jako: F41 do F48
 • Pobyt w szpitalu do 21 dni w zakresie zaburzeń psychicznych, nerwic jako: F41 do F48 ma zastosowanie w 3 I 4 wariancie.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje krótkotrwalej nezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.
 • Świadczenie z ubezpieczenia L4 jest wypłacane wszystkim ubezpieczonym niezależnie od miejsca zatrudnienia , czyli nie tylko jednostki Służb Mundurowych, ale inne miejsca pracy, gdzie są zatrudnieni ubezpieczeni małżonkowie, partnerzy, dorosłe dzieci.
 • Wysokie sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu nawet 700 zł za 1%
 • ASSISTANCE MEDYCZNY

 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
SKŁADKI 50,00 zł/mc  65,00 zł/mc  85,00 zł/mc  120,00 zł/mc
Rodzaj świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy (suma ryzyk 1-4) 90 000 160 000 180 000 250 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy 60 000 120 000 135 000 200 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 60 000 120 000 135 000 200 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 30 000 80 000 90 000 150 000
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 40 000 45 000 70 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu 25 000 43 000 55 000 90 000
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku – 100% Trwałego uszczerbku 25 000 30 000 45 000 70 000
Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu – 100% Trwałego uszczerbku 25 000 30 000 45 000 60 000
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego 4 000 10 000 12 000 15 000
Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 8 000 20 000 24 000 30 000
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 5 000
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 4 000 6 000 8 000 10 000
Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego 2 000 3 000 4 000 5 000
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego 800 1 000 1 300 2 000
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 1 600 2 000 2 600 4 000
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 800 1 000 1 300 2 500
Śmierć Teściów Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku 1 600 2 000 2 600 4 000
Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego 700 1 100 1 200 1 500
Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego 1 600 2 200 2 400 3 000
Ciężka choroba Ubezpieczonego – wariant plus 3 000 5 000 8 000 10 000
Ciężka choroba Dziecka Ubezpieczonego 2 000 3 500 4 500 5 000
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku 80 100 180 150
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu 40 50 90 100
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 200 200 300 300
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu 100 150 200 250
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 120 150 200 250
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy 120 150 250 300
Pobyt Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku 80 150 200 200
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku 80 150 150 150
Pobyt Dziecka Ubezpieczonego w Szpitalu 40 50 50 50
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego 900 1 000 1 500 2 000
Całkowita niezdolność do pracy 10 000 10 000 10 000 10 000
Rekonwalescencja po Pobycie Ubezpieczonego w Szpitalu 300 500 600 1 000
Assistance TAK TAK TAK TAK

 

Przystępowanie do nowego programu Ubezpieczenia L4 będzie możliwe w ciągu kilku najbliższych dni. Możliwość przystępowania z ochroną od 01.11.2017r. będzie poprzez stronę www.sfgz.pl, gdzie ukaże się oferta z pełnymi dokumentami do pobrania i zapoznania się z nimi.

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia będzie opłacona składka oraz podpisana i odesłana na adres naszego biura pocztą tradycyjną deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia.

W przypadku zaakceptowania nowej oferty nadpłacone składki zostaną Państwu rozksięgowane na poczet nowej polisy.

O możliwości przystąpienia do ubezpieczenia zostaną Państwo poinformowani sms-em.