Mariusz TYL wybrany Przewodniczącym NSZZ FSG na kolejną kadencję.