Aktualizacja oferty 29.08.2018r

LOTOS Paliwa proponuje członkom Związków Zawodowych Straży Granicznej możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej

Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:

  Rabat w sieci stacji z wyłączeniem stacji MOP Rabat na stacjach MOP
Paliwa standard 10 gr/l 15 gr/l
LPG 7 gr/l 12 gr/l
Paliwa Dynamic 15 gr/l 20 gr/l
Usługi myjni 15,00%
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10,00%
Cafe Punkt 10,00%

Stacje MOP to stacje przy autostradach i drogach ekspresowych.

WNIOSEK:

wniosek o kartę _RODO.pdf

  • Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
  • Członek może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko.
  • Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł.
  • Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty.
  • Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt.
  • Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
  • Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.

Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenie zainteresowania mailem na adres: magdalena.morawska@lotospaliwa.pl, istnieje możliwość podpisania umowy na karty na identycznych warunkach rabatowych, jak w ofercie powyżej.

 

Znajdź stację paliw LOTOS

 

Zapraszamy.