Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 30 stycznia 2019 roku