Komendant Główny Straży Granicznej przyznał środki na dodatkowe nagrody funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej przyznał środki na dodatkowe nagrody funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Informujemy, iż Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków na wypłatę nagród uznaniowych od Komendanta Głównego Straży Granicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nagrody mają być w równej kwocie po 250 zł. Realizacja nagród planowana jest na dzień 21 grudnia 2018 roku.  Nagrodami nie zostaną objęci  jedynie funkcjonariusze SG, wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne, karne lub w chwili obecnej są w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach.