Sławek Jarocki – Przewodniczący ZT NSZZ FSG w Kodniu udziela wywiadu