CERTUS

POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHEŁMIE
OGŁASZA
SPECJALNĄ OFERTĘ BEZPŁATNEJ NAUKI

DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ I ICH RODZIN ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2015 / 2016

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

  • TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

licencja II stopnia (najwyższy stopień w ochronie);uprawniam.in.do zajmowania kierowniczych stanowisk
w
ochronie fizycznej osób i mienia oraz do założenia własnej firmy;

  • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY”

Wymagane dokumenty:

  1. Podaniedo pobrania na stronie związkowej w zakładce CERTUS: nszzfsg-chelm.org
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  3. Zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki)
  4. 3 zdjęcia
  5. Oświadczeniedo pobrania na stronie związkowej w zakładce CERTUS: nszzfsg-chelm.org

Podanie do szkoły.pdf

Oswiadczenie_sg_Chelm .doc