Będę starała się wywalczyć systemową podwyżkę dla funkcjonariuszy od 2016roku

Będę starała się wywalczyć systemową podwyżkę dla funkcjonariuszy od 2016roku

Wtorek, 02 grudnia 2014
Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a także Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń za lata 2009-2014, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami służb w 2015 r.podwyżki_straż_graniczna

Przedstawiciele związkowców w trakcie spotkania z szefową MSW poruszyli m.in. postulat waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy za lata 2009-2014, a także zmiany zasad naliczania dodatku z tytułu wysługi lat.

Podczas spotkania w MSW rozmawiano także o budżetach poszczególnych służb w 2015 r. oraz zgłaszano potrzebę przygotowania nowej ustawy modernizacyjnej, która zastąpiłaby kończący się w grudniu 2015 r.
Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.
„Jest to moje pierwsze spotkanie z Państwem. W pracy zawodowej zawsze stawiam na otwarty dialog, gdyż dzięki niemu można w każdej sytuacji znaleźć wzajemne porozumienie” – powiedziała minister Teresa Piotrowska, rozpoczynając spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych resortowi.

Minister Teresa Piotrowska korzystając z pierwszego spotkania ze związkami podziękowała, za pośrednictwem przedstawicieli poszczególnych formacji, wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości, podkreślając duży wysiłek wszystkich służb i dobre przygotowanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnosząc się do postulatów związkowców podkreśliło, że w resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacji. Aktualnie prace są na etapie konsultacji wewnątrz resortowych i końcowych analiz. Niebawem projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych oraz dalszych konsultacji ze związkami mundurowymi. Przypominamy, że zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Minister Teresa Piotrowska zapewniła związkowców, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrobi wszystko, żeby prace legislacyjne zakończyły się w nowym roku jak najszybciej, a wypłata dodatków odbywała się z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.

Szefowa MSW odniosła się także do postulatu związkowców o podwyżki uposażeń. Przypominamy, że od 1 lipca 2012 r. (policjanci) i od 1 października 2012 r. (funkcjonariusze SG, PSP i BOR) otrzymali podwyżkę uposażenia po 300 zł miesięcznie brutto. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR byli jedną z nielicznych grup, które otrzymały podwyżkę uposażeń wobec „zamrażenia” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. Wzrost uposażeń o 8% stanowił więc częściową rekompensatę inflacji (łącznie ok. 15% w latach 2010-2014).

Szefowa MSW wyjaśniła także, że nieprawdziwe są informacje o tym, iż resort pracuje nad zmianą w systemie naliczania emerytur mundurowych. Minister Teresa Piotrowska zdementowała te informacje podkreślając, że Ministerstwo nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie.
Podczas spotkania w Ministerstwie związkowcy zgłaszali propozycje kontynuacji programu modernizacyjnego służb. Ministerstwo podkreśliło, że w tym momencie trwa realizacja Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Program ten został przewidziany na lata 2013-2015 i w przyszłym roku będzie on nadal kontynuowany.

Minister Teresa Piotrowska zapewniła, że Ministerstwo może podjąć prace nad nową ustawą modernizacją w pierwszej połowie 2015 r. tak, aby zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie na 2016 r. Służby mundurowe są cały czas modernizowane – a proces ten przebiega bez zakłóceń. Przypominamy, że przykładowo tylko policja w 2015 r. otrzyma 74 mln zł na zakup dodatkowego sprzętu, w tym m.in. radiowozów, samochodów służbowych, śmigłowca, czy quadów.
Zaproszenie do spotkania zostało skierowane do przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia w MSW uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Zarządu Głównego NSZZ FiPW i Krajowego Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

źródło informacji www.msw.gov.pl